Regnskap for ENK kan koste lite, men det kan også være lurt å investere i regnskapet. Hvor mye selskapet har i omsetning og størrelse på selskapet har mye å si for hva en regnskapsfører koster.

ENK som har under 50.000 kroner i omsetning trenger ikke føre regnskap etter bokføingsloven og kan gjøre mye selv, mens større ENK er bokføringspliktig og har dermed et mer komplisert regnskap. Da kan det være urt å benytte seg av en regnskapsfører.

Finn en regnskapsfører som passer best til din bedrift, enten du er mest opptatt av pris eller ulike tjenester. Få tilbud fra inntil tre forskjellige regnskapsførere hos Regnskapsklinikken.

Få tilbud fra 3 regnskapsførere

Hva koster regnskapsfører for enkeltmannsforetak?

Hvor mye en regnskapsfører koster kommer an på hvor mye av regnskapet du ønsker hjelp med og hvor stor og komplisert virksomheten er.

Prisen på en regnskapsfører ligger på mellom 600 til 1.200 kroner i timen. Ofte lønner det seg å få en fastpris når du skal benytte en regnskapsfører. I tabellen under kan du se hvor mye det koster for ulike regnskapsførere.

Regnskapskontor Regnskap av bilag Årsoppgjør
Azets 2.220,- per mnd. inkludert lønnsslipper 4.990,-
View Frilans 1.460,- per mnd. 5.520,-
Synega 699,- per time 3.990,-

De fleste enkeltpersonforetak er relativt små, og mange velger å gjøre noe av jobben selv, men får hjelp til de mer vanskelige og kompliserte oppgavene. For å være sikker på at alt blir riktig og frister til myndighetene overholdes kan det være lurt å benytte seg av en regnskapsfører.

Oppgaver en regnskapsfører kan hjelpe med

En regnskapsfører kan hjelpe med alle de ulike oppgavene knyttet til regnskapet. Før du bestemmer deg for hvilken regnskapsfører du skal bruke anbefaler vi at du undersøker hvilke tjenester de ulike aktørene tilbyr til hvilken pris.

Du kan enkelt få tilbud fra ulike regnskapsførere hos Regnskapsklinikken slik at du enkelt finner regnskapsføreren som passer deg og din bedrift best.

En regnskapsfører kan hjelpe med alt fra bilagsføring og generell regnskapsføring til MVA-oppgaver og lønnskjøring. Hvis du trenger hjelp med å starte ditt enkeltpersonforetak, anbefaler vi at du gjør det på enkeltpersonforetak.no.

Les mer om hvordan du kan starte og drive et enkeltpersonforetak.

Det er mange dokumenter, som MVA-oppgaver, som må sendes inn til myndighetene regelmessig. Slike oppgaver kan det være spesielt nyttig å få hjelp til av en regnskapsfører. Dette er fordi disse fristene kan være lett å glemme og du kan få store bøter dersom du sender inn feil informasjon eller ikke leverer dokumentene innen fristene.

Finn din regnskapsfører

Som du ser over, kan det være store forskjeller i pris på de ulike regnskapskontorene. For at du skal være sikker på at du velger en aktør som er rimelig og møter dine behov anbefaler vi å be om tilbud fra flere regnskapskontor.

Hos Regnskapsklinikken får du tilbud fra inntil 3 ulike regnskapskontor, der aktørene kjemper om din bedrift. Dette tilbudet er helt uforpliktende og gratis, og du velger selv om du ønsker å gå videre med et av tilbudene.

På denne måten blir det enklere for deg å finne en regnskapsfører som møter dine behov og som passer godt til din bedrift.

I tillegg til antall bilag bedriften har i løpet av et år, varierer også prisen utfra hvilke regnskapstjenester du ønsker hjelp med.

Her er en oversikt over hva ulike regnskapstjenester koster for enkeltpersonforetak:

Regnskapstjeneste Pris
Etablering 2.000 – 7.000 kr
Timespris, bokføring 500 – 990 kr
Timespris, rådgivning 900 – 1700 kr
Lønnskjøring pr. ansatt 300 – 750 kr
Innlevering av MVA-oppgave 500 – 1.000 kr
Komplett årsoppgjør, AS 6.000 – 9.000 kr
Komplett årsoppgjør, ENK 4.000 – 6.000 kr
Månedsavgift, regnskapssystem 150 – 700 kr

Hvem må føre regnskap?

Alle virksomheter med over 50.000 kroner i omsetning må føre regnskap i henhold til bokføringsloven. For enkeltpersonforetak som har mindre i omsetning, må de uansett bokføre bilag og kunne dokumentere virksomhetens inntekter og kostnader dersom myndighetene etterspør det.

Uansett om du er regnskapspliktig eller ikke må du kunne dokumentere inntekter og kostnader slik at du har oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon.

For å være helt sikker på at du leverer de ulike oppgavene til myndighetene innen fristen, og at regnskapet blir gjort riktig kan det være lurt å få helt eller delvis hjelp av en regnskapsfører.

Hos de aller fleste regnskapskontor kan du selv velge hvor mye av regnskapet du ønsker å gjøre selv, og hvor mye du ønsker hjelp med.

Når må jeg benytte en regnskapsfører?

Du kan fint føre regnskapet selv dersom du ønsker dette. Det er en fordel om du har noe erfaring med økonomi og regnskap fra før. Samtidig finnes det også flere regnskapsprogram som er laget for at alle skal kunne bruke dem, også de som ikke har noe særlig erfaring med økonomi fra tidligere.

For enkeltpersonforetak som har en omsetning på under 50.000 kroner i året kan det være like greit å føre regnskapet selv. Disse selskapene har som regel lite kompliserte regnskap, og du kan derfor spare mye penger på å gjøre en del av jobben selv.

Disse selskapene trenger er heller ikke bokføringspliktig og slipper derfor å føre regnskap etter bokføringsloven og slipper også å levere inn MVA-oppgaven.

For ENK som har mer en 50.000 kroner i inntekt i løpet av et år anbefaler vi å bruke regnskapsfører, hvert fall til de større oppgavene som årsoppgjør MVA-innlevering.

Mann utarbeider årsregnskapet

Forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt

De aller fleste virksomheter er bokføringspliktig, og må føre regnskapet etter bokføringsloven. Unntaket er for selskaper som tjener mindre enn 50.000 kroner i løpet av et regnskapsår.

Virksomheter som ikke er bokføringspliktig må uansett dokumentere alle inntekter og utgifter bedriften har, og oppbevare disse i henhold til bokføringsreglene. Disse virksomhetene slipper også å levere næringsoppgave til Brønnøysundregistrene.

Dersom enkeltpersonforetaket ditt er bokføringspliktig, må du føre regnskapet i henhold til bokføringsloven og levere næringsoppgave 1 eller næringsrapport skatt sammen med skattemeldingen.

De færreste enkeltpersonforetakene er regnskapspliktige. For at et ENK skal ha regnskapsplikt må selskapet enten ha eiendeler som er verdt mer enn 20 millioner kroner, eller ha ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk til sammen.

Enkeltpersonforetak med regnskapsplikt må levere årsregnskap til Regnskapsregisteret via Altinn hvert år, i tillegg må du også levere næringsoppgave 2.

Les mer om når årsregnskapet skal leveres her.

Regnskapsprogram som passer for ENK

Dersom du velger å føre deler eller hele regnskapet selv, bør du bruke et regnskapsprogram. Det finnes mange forskjellige økonomisystemer på det norske markedet, og de fleste har mange av de samme tjenestene.

Det som skiller ut de beste regnskapsprogrammene er pris og brukervennlighet.

Regnskap Norge har gjort undersøkelse av forskjellige regnskapsprogram der de ser på pris og fornøydhet blant regnskapsfører.

Når det gjelder brukervennligheten til de ulike økonomisystemene kommer de som passer best til enkeltpersonforetak ut slik:

  • Tripletex: 4,7
  • Centiga: 3,8
  • Conta: 3,6
  • Visma eAccounting: 3,2
  • Fiken: 2,7

I undersøkelsen kommer Centiga ut som det klart rimeligste regnskapsprogrammet. Dersom brukervennlighet er viktigst for deg, bør du kanskje velge Tripletex, mens dersom pris er viktigst er det lurt å velge Centiga.

Vær obs på at det ikke er regnskapsprogrammene sine primærbrukere som har svart på undersøkelsen, men Regnskap Norge sine medlemmer.

Sammenlign tilbud fra flere regnskapskontor og velg regnskapsføreren som passer deg best.

Få opp til 3 gratis tilbud