Innen en måned etter at generalforsamlingen har vedtatt årsregnskapet, skal det sendes inn til Regnskapsregisteret.

Formålet med årsregnskapet er at det skal vise nyttig informasjon om selskapets økonomiske og finansielle stilling i løpet av det siste året. Det er styrets ansvar å sende inn årsregnskapet og sørge for at det blir levert innen fristen.

Det kan være lurt å få hjelp av en regnskapsfører til å utarbeide årsregnskapet da dette er en stor og tidkrevende jobb. Finn din regnskapsfører hos Regnskapsklinikken hvor du får tilbud fra tre ulike aktører. Tjenesten er 100 % gratis og uforpliktende.

Få tilbud fra 3 regnskapsførere →

Frister for årsregnskapet er 30. juni 2023

Fristen for å sende inn årsregnskapet og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. For de aller fleste vil derfor fristen for årsregnskap være 30.juni 2023.

Innen denne fristen skal også generalforsamlingen ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen. Regnskapet må også være revidert, dersom dette er nødvendig, i god tid innen fristen 30.juni.

Etter at årsregnskapet er fastsatt må du også sende det inn til Regnskapsregisteret. Fristen for dette er en måned etter ferdigstillingen av årsregnskapet, altså 31. juli 2023. Du sender det inn elektronisk via Altinn.

For virksomheter som avslutter regnskapsåret mellom 1. januar og 30. juni er fristen for å sende inn komplett årsregnskap 31. januar påfølgende år.

Disse må sende inn årsregnskap

Hvem som må sende inn årsregnskap til myndighetene kommer an på selskapsform og størrelse.  Alle foretak som er regnskapspliktige skal føre årsregnskap og årsberetning i henhold til regnskapsloven.

Her er en oversikt over selskapsformer som må sende inn årsregnskap:

 • Alle aksjeselskap
 • Ansvarlige selskap (ANS/DA) med mer enn 5 millioner i omsetning, 5 årsverk eller 5 deltakere
 • Enkeltpersonforetak med omsetning på over 20 millioner kroner
 • Alle virksomheter som er under tilsyn av Finanstilsynet
 • Alle borettslag
 • Alle foreninger som har hatt eiendeler over 20 millioner kroner i løpet av det siste året, eller ansatte som i gjennomsnitt utgjør med enn 20 årsverk
 • Utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge og som er skattepliktig til Norge
 • Stiftelser

Når det gjelder regnskapsplikt som avhenger av størrelsen på selskapet, får du regnskapsplikt når grensen er nådd to år på rad.

ENK trenger ikke levere årsregnskap

De aller fleste enkeltpersonforetak trenger ikke sende inn årsregnskap til myndighetene. Allikevel har de bokføringsplikt og må føre regnskapet etter bokføringsloven.

For enkeltpersonforetak som har en omsetning på over 20 millioner kroner, og ansatte som til sammen utgjør mer enn 20 årsverk er pålagt å levere årsoppgjør.

Mann utarbeider årsregnskapet

Få hjelp av en regnskapsfører

Å utarbeide årsregnskapet er en stor oppgave og krever en del tid, derfor velger ofte virksomheter å bruke en ekstern regnskapsfører til å gjøre årsregnskapet.

Det finnes mange forskjellige regnskapskontor på det norske markedet, men det kan være stor variasjon på pris på de ulike aktørene. Når du skal bruke en ekstern regnskapsfører til å utarbeide årsregnskapet bør du sørge for at du får det på fastpris, da dette ofte er billigere enn timespris.

Hor Regnskapsklinikken kan du få tilbud fra inntil 3 ulike regnskapskontor. Da konkurrer regnskapsførerne om ditt selskap og du kan velge den aktøren som passer best for deg og din bedrift. Tilbudet er helt uforpliktende og gratis.

Hva koster årsoppgjør hos regnskapsfører?

Timesprisen på en regnskapsfører ligger normalt på mellom 500 kroner til 1.500 kroner. Mens fastpris på årsregnskap kan variere fra 4.000 kroner til 8.000 kroner.

Som du ser, er det store forskjeller på prisen hos ulike regnskapskontor. I tabellen under får du en oversikt over fastpris på hva et årsregnskap koster hos noen ulike regnskapskontorer.

Regnskapskontor Timespris Fastpris
TBE Regnskap 1.300,- Fra 4.500,-
Synega 1.190,- Fra 4.290,-
Vestby Regnskapskontor 1.300,- Fra 4.300,-

Finn din regnskapsfører

Når du skal finne regnskapsføreren som passer best for deg er det flere ting du må vurdere, som pris, tjenester og beliggenhet. Hos Regnskapsklinikken kan du få tilbud fra tre forskjellige regnskapsførere.

Da konkurrerer de ulike aktørene om regnskapet til ditt selskap og tilbyr konkurransedyktige priser. På denne måten blir det enklere for deg å finne regnskapsføreren som passer deg og din bedrift best. Tilbudet er helt gratis og uforpliktende.

Gå videre til skjemaet →

Dette må årsregnskapet inneholde

Det er strenge krav til hva årsregnskapet skal inneholde, og det er viktig at det er i henhold til regnskapsloven.

De viktigste tingene et årsregnskap skal inneholde er:

 • Resultatregnskap med driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader
 • Balanse med eiendeler, gjeld og egenkapital
 • Noter med forklaring til ulike poster i regnskapet
 • Eventuelt kontantstrømoppstilling med oversikt over kontantstrøm i selskapet

Ofte stilte spørsmål:

Her får du svar på de vanligste spørsmålene angående årsregnskap.

De aller fleste bedrifter følger ordinært regnskapsår og da avsluttes det 31. desember. Mens noen bedrifter avslutter også regnskapsåret mellom 1. januar og 30. juni.

Tallene fra årsregnskapet blir offentligjort etter fristen for innleveringen 30. juni. Årsregnskapet tilgjengeliggjøres en virkedag etter at det er godkjent av Brønnøysundregistrene og ca. en uke etter at det ble sendt inn til Regnskapsregisteret.

Regnskapspliktige virksomheter som ikke er små må levere årsberetning i tillegg til årsregnskapet. Fristen for å levere årsberetningen er den samme som for innlevering av årsregnskapet, og må godkjennes av generalforsamlingen.

Virksomheter som er regnskapspliktige må levere årsregnskap som inneholder resultat, balanse og noter. De fleste enkeltpersonforetak trenger ikke sende inn årsregnskap.

Sammenlign tilbud fra flere regnskapskontor og velg regnskapsføreren som passer deg best.

Få opp til 3 gratis tilbud